Liên Hệ

UBM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRIỂN LÃM 
SES VIỆT NAM
Lầu 10, Tòa nhà Hà Phan
17-17A-19 Tôn Thất Tùng, Quận 1, HCM, VN
ĐT: +84 28 3622 2588
Fax:+84 28 3622 2527
Email: electricvietnam@ubm.com
Website: www.ubm.com


 
 
            UBM ALLWORLD
 

___________________________________________________________________________________________________________________

 Vui lòng liên hệ BTC của Electric&Power Vietnam nếu quý vị cần sự giúp đỡ về các vấn đề sau đây: 

 Các vấn để nói chung và chương trình tài trợ
 Mr BT Tee
 Email: bt.tee@ubm.com
 
Đặt gian hàng và chương trình tài trợ
Phụ trách thị trường Châu Á
Fiona Seetoh
Senior Project Executive
ĐT: +65 6233 6777
Email: fiona.seetoh@ubm.com
 
Phụ trách các khu vực khác
Ms. Mel Siaulyte
Sales and Project Executive
ĐT: +44 20 7560 4336
Email: mel.siaulyte@ubm.com
 
Phụ trách thị trường Việt Nam
Mộng Tuyền
Senior Account Manager                         
ĐT: +84 28 3622 2588
Email: annie.tran@ubm.com

 
 
 
Quảng cáo triển lãm
& Chương trình tham quan 
Phương Thảo
Marketing Manager
ĐT: +84 28 3622 2588
Email: celine.dong@ubm.com
 
Quan hệ báo chí
Ms. Daphne Tran
PR and Conference Executive
ĐT: +84 28 3622 2588
Email: daphne.tran@ubm.com
 
Giàn dựng và hậu cần
Ms. Tracy Nguyen
ĐT: +84 28 3622 2588
Email: tracy.nguyen@ubm.com
 
Ms. Rosie Tran
ĐT: +84 28 3622 2588
Email: rosie.tran@ubm.com
 

 
 
 
ELECTRIC&POWER VIETNAM 2014 | INDUSTRIAL AUTOMATION VIETNAM 2014 - THỐNG KÊ DỰ KIẾN
7000m2 diện tích trưng bày 151 Đơn vị trưng bày| Từ 22 quốc gia / vùng lãnh thổ 4609 Khách Tham Quan| Từ 22 quốc gia/ vùng lãnh thổ7 Nhóm gian hàng quốc tế