Cập Nhật Triển Lãm Electric&Power Vietnam 2016

Nhấp ĐÂY để tải bản PDF | Để xem E-book, vui lòng nhấp ĐÂY

ELECTRIC&POWER VIETNAM 2014 | INDUSTRIAL AUTOMATION VIETNAM 2014 - THỐNG KÊ DỰ KIẾN
7000m2 diện tích trưng bày 151 Đơn vị trưng bày| Từ 22 quốc gia / vùng lãnh thổ 4609 Khách Tham Quan| Từ 22 quốc gia/ vùng lãnh thổ7 Nhóm gian hàng quốc tế