Đặt gian hàng

GIAN HÀNG ĐẤT TRỐNG

Giá thường: 520SGD/m2

Quý khách sẽ tự chỉ định công ty giàn dựng riêng và tạo điểm nhấn khác
biệt trong thiết kế gian hàng của mình so với các nhà triển lãm khác
GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN

Giá thường: 605SGD/m2

Bên cạnh những quyền lợi của gói xây dựng gian hàng, gian hàng của
quý khách còn được cung cấp sẵn bàn, ghế và kệ trưng bày
 
   
   

Trưng bày. Vui lòng gửi cho tôi báo giá thuê gian hàng
Tham gia nhóm gian hàng từ quốc gia của tôi. Vui lòng gửi thông tin chi tiết
Gian hàng đất trống
Gian hàng tiêu chuẩn

ELECTRIC&POWER VIETNAM 2014 | INDUSTRIAL AUTOMATION VIETNAM 2014 - THỐNG KÊ DỰ KIẾN
7000m2 diện tích trưng bày 151 Đơn vị trưng bày| Từ 22 quốc gia / vùng lãnh thổ 4609 Khách Tham Quan| Từ 22 quốc gia/ vùng lãnh thổ7 Nhóm gian hàng quốc tế