Tải logo

Hướng dẫn

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng logo của triển lãm

Logo của chúng tôi có thể được các nhà triển lãm và các đơn vị truyền thông cho triển lãm thể hiện trên các ấn phẩm, ký hiệu, trang web và sử dụng trong các bài thuyết trình PowerPoint hoặc các thông tin liên quan đến Electric & Power Vietnam

Logo có thể được sử dụng với kích thước tối thiểu cho phép là 30mm x 4.8mm. 

Thông tin chung

Logo chỉ được sao chép lại theo đúng định dạng ban đầu. Logo triển lãm sẽ không được đăng kèm theo bất cứ logo nào khác mà phải được thể hiện riêng biệt, trừ phi có sự đồng ý của ban tổ chức, ví dụ như không được thay đổi màu sắc, chi tiết, kích thước hoặc ký tự.

Nhấp vào logo để download

Electric & Power Vietnam Industrial Automation Vietnam

 

 

ELECTRIC&POWER VIETNAM 2014 | INDUSTRIAL AUTOMATION VIETNAM 2014 - THỐNG KÊ DỰ KIẾN
7000m2 diện tích trưng bày 151 Đơn vị trưng bày| Từ 22 quốc gia / vùng lãnh thổ 4609 Khách Tham Quan| Từ 22 quốc gia/ vùng lãnh thổ7 Nhóm gian hàng quốc tế