Danh mục khách tham quan

ELECTRIC&POWER VIETNAM

 • Đại lý / Nhà phân phối
 • Kiến trúc / Thiết kế dự án
 • Kỹ sư công trình & môi trường / Thẩm định công trình
 • Kỹ sư cơ điện / Nhà thầu / Tư vấn viên
 • Giáo dục / Trung tâm đào tạo
 • Quản lý tài sản
 • Trưởng phòng và kỹ sư phòng sản xuất tự động hóa
 • Cơ quan & Tổ chức Chính phủ
 • Quản lý Mạng lưới & Truyền tải điện
 • Nhà thầu / Xây lắp HVAC & R
 • OEM
 • Chủ đầu tư & điều hành nhà máy
 • Phát triển bất động sản
 • Trưởng phòng và kỹ sư tự động hóa quy trình
 • Nghiên cứu & Phát triển
 • Hệ thống tích hợp
 • Vận chuyển / Hàng không
 • Chính quyền quy hoạch đô thị
 • Tiện ích – Năng lượng, Cấp thoát nước & Viễn thông

INDUSTRIAL AUTOMATION

 • Công nghiệp sửa chữa, bảo trì và vận hành hàng không
 • Công nghiệp cung ứng và chế tạo ô tô
 • Công nghiệp quốc phòng
 • Kỹ thuật điện tử và điện
 • Quang học và cơ khí chính xac
 • Công nghiệp tấm lợp tôn ép và sắt
 • Máy móc và thiết bị xây dựng
 • Công nghiệp ngũ kim
 • Xưởng gia công kim loại, nghiền, tiện dọc
 • Xưởng gia công dây và ống
 • Công nghiệp cung ứng và sản xuất phương tiện đường sắt
 • Nhà cung cấp dịch vụ
 • Xưởng gia công kim loại lá
 • Đóng tàu
 • Thép và hợp kim nhẹ cho xây dựng
 • Làm cứng và hoàn tất bề mặt
 • Xưởng mài sắc dụng cụ
 • Sản xuất dụng cụ, khuôn mẫu và đồ gá
ELECTRIC&POWER VIETNAM 2014 | INDUSTRIAL AUTOMATION VIETNAM 2014 - THỐNG KÊ DỰ KIẾN
7000m2 diện tích trưng bày 151 Đơn vị trưng bày| Từ 22 quốc gia / vùng lãnh thổ 4609 Khách Tham Quan| Từ 22 quốc gia/ vùng lãnh thổ7 Nhóm gian hàng quốc tế