Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

VỀ VIETNAM DATA CENTER CONFEX

Về Vietnam Data Center Confex
Tìm hiểu về Vietnam Data Center Confex

Về Data Center Vietnam

  • Thị trường Trung tâm Dữ liệu Việt Nam đạt 858,00 triệu USD vào năm 2020 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm trên 14,64% cho đến năm 2026 nhờ động lực chính từ các dự án & sáng kiến của chính phủ.
  • Việt Nam là quốc gia có tiềm năng phát triển kinh tế số và xu hướng chuyển đổi số trên tất cả các ngành. Doanh thu của nền kinh tế CNTT-TT ước tính đạt 148 tỷ USD vào năm 2022, tương đương mức tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC).
  • An ninh dữ liệu là một vấn đề quan trọng và được ưu tiên trong chương trình nghị sự của chính phủ Việt Nam. Yêu cầu nội địa hóa dữ liệu theo Luật An ninh mạng, cộng với nhu cầu tốc độ xử lý tốt hơn để hỗ trợ người dùng Việt Nam là những động lực chính thúc đẩy đáng kể nhu cầu về trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.
  • Việc chuyển dữ liệu doanh nghiệp sang nền tảng đám mây và áp dụng các giải pháp dữ liệu lớn, IoT và các giải pháp dựa trên đám mây làm tăng nhu cầu áp dụng các giải pháp lưu trữ dữ liệu. Tăng cường đầu tư vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu hiệu quả được dự báo sẽ tạo ra cơ hội sinh lời cho sự tăng trưởng của thị trường cho đến năm 2026.

(Nguồn: Internet)

Pin & Sạc / Lưu trữ năng lượng

Dây cáp / Hệ thống cáp

Hệ thống an ninh mạng

Bảng điều khiển

HVAC: Công nghệ làm mát/ Hệ thống thông gió

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Máy phát điện / Máy phát điện diesel / UPS

Hệ thống đo lường & điều khiển công suất

Rack/ Máy chủ / Tủ

Hệ thống an ninh

Công tắc / Bộ định tuyến

Nền tảng đám mây / CNTT

Mạng

Chủ sở hữu/Nhà đầu tư trung tâm dữ liệu

Quản lý cơ sở vật chất của trung tâm dữ liệu

CEO/ CTO/ CIO

Quản lý/ Chuyên gia CNTT

Cơ sở hạ tầng/Quản lý CNTT

Kỹ sư, Kiến trúc sư, Tư vấn

Chuyên gia Vận hành, An ninh Mạng và Lưu trữ

Giám đốc điều hành cấp C từ các ngành hàng đầu

Kiến trúc sư đám mây

CNTT & Viễn thông

Thương mại điện tử

Tài chính / Ngân hàng / Đầu tư

Bảo hiểm

Y tế/Bệnh viện

Chính phủ & Hiệp hội

Sản xuất (Liên quan đến máy tính)

TẢI TÀI LIỆU TRIỂN LÃM TẠI ĐÂY

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER