Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

LÝ DO TRƯNG BÀY

Khám phá 04 lý do đến với triễn lãm Electric & Power Vietnam

1

Trưng bày sản phẩm mới nhất
Tại Electric & Power Vietnam, nơi trưng bày lý tưởng của các sản phẩm mới với công nghệ tân tiến nhất. Doanh nghiệp của quý vị sẽ được sánh vai với các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Điện và Năng lượng.

2

Kết nối và kiến tạo nguồn khách hàng tiềm năng
Tạo dựng những mối quan hệ mới và phát triển cơ hội kinh doanh cùng các nhà mua hàng chất lượng và tiềm năng tại triển lãm.

3

Tăng cường nhận diện thương hiệu
Tăng cường nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp tại một trong những triển lãm hàng đầu ngành Điện. Bên cạnh đó, nền tảng eMarket-nền tảng trực tuyến được thiết kế và dành riêng cho ngành giới thiệu một hướng đi mới để phát triển doanh nghiệp dù ở bất cứ đâu.

4

Hoạt động bên lề hấp dẫn và bổ ích
Hàng loạt các hoạt động bên lề như hội thảo kỹ thuật, workshop, webinar trước và trong triển lãm gia sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng nhận diện thương hiệu, phát triển các kỹ năng về ngành.

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM

Số liệu thống kê trước triển lãm

8,800+m2

Diện tích Trưng bày

350+

Đơn vị tham gia Triển lãm

24+

Quốc gia/Vùng lãnh thổ

5+

Gian hàng Quốc tế

7,000

Khách tham dự chuyên ngành

KHÁM PHÁ

Trưng bày sản phẩm
Dữ liệu chất lượng
Khách hàng mục tiêu
Kết nối doanh nghiệp
Hội thảo
Chiến dịch Marketing
Cơ hội tài trợ đa dạng
Tài trợ

CẢM NGHĨ TỪ ĐƠN VỊ TRƯNG BÀY

Lắng nghe những phản hồi quý giá từ các đơn vị trưng bày của chúng tôi.

Trở thành nhà Trưng bày

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER