Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Danh mục Sản phẩm Trưng bày

Danh mục Sản phẩm Trưng bày
Khám phá danh mục sản phẩm trưng bày trong năm 2024

Electric & Power Vietnam

Hiệp hội, Giáo dục, Đào tạo & Báo chí

Tự động hóa & Giải pháp thông minh

Pin & Bộ sạc

Năng lượng sinh học

Cáp & Hệ thống quản lý cáp

Than

Thiết bị đồng phát (Sản xuất điện thông thường)

Linh kiện & Thiết bị ngoại vi

Khử muối

Thăm dò & Bảo vệ

Xe điện

Phản hồi khẩn cấp

Hệ thống quản lý năng lượng

Dịch vụ môi trường

Thiết bị & Bảo trì

Máy phát điện Genset

Năng lượng địa nhiệt

HVACR

Thủy điện

Thiết bị, Kiểm tra và Đo lường

Biến tần & Thiết bị ngoại vi

Thiết bị chiếu sáng

Giám sát & Kiểm soát

Dầu khí

An toàn & Thiết bị bảo vệ & Bảo hộ cá nhân

Năng lượng mặt trời

Nước bề mặt / Nước ngầm

Bánh răng, Công cụ & Máy biến áp

Giải pháp nguồn điện tạm thời & Nguồn điện dự phòng

Nguồn điện liên tục (UPS)

Trữ nước

Truyền tải nước

Xử lý nước

Năng lượng gió

 

Renewable Energy Vietnam

Năng lượng mặt trời: Nhà sản xuất mô-đun và biến tần, tấm pin năng lượng mặt trời, pin PV, Pin và đồng hồ điện tử

Năng lượng gió và Nước: Nhà sản xuất cung cấp và kinh doanh năng lượng nước và gió, tua-bin, thiết bị điều khiến điện.

Khí sinh học: Nhà cung cấp giải pháp cho ngành nông nghiệp và chăn nuôi, khí sinh học, Nồi hơi, Tua-bin, quạt gió, ắc quy, máy móc và thiết bị khí

Năng lượng sinh khối: Động cơ đốt và công nghệ hóa khí, Nồi hơi, tua-bin, thiết bị chuyến hóa nhiệt, máy phát điện và thiết bị làm sạch khí.

Nhiệt mặt trời: Tấm dục trữ và thu nhiệt, ống, thiết bị nhiệt mặt trời, thiết bị đun nước bằng nhiệt mặt trời, Ứng dụng, hệ thống và máy chuyển nhiệt

Địa nhiệt: Công nghệ HDR

 

Data Center Vietnam

Pin & Sạc / Lưu trữ năng lượng
Dây cáp / Hệ thống cáp
Hệ thống an ninh mạng
Bảng điều khiển
HVAC: Công nghệ làm mát/ Hệ thống thông gió
Hệ thống phòng cháy chữa cháy
Máy phát điện / Máy phát điện diesel / UPS
Hệ thống đo lường & điều khiển công suất
Rack/ Máy chủ / Tủ
Hệ thống an ninh
Công tắc / Bộ định tuyến
Nền tảng đám mây / CNTT
Mạng

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER