Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect

Digital Connect
Nền tảng trực tuyến hoàn hảo với kết nối 24/7 với sáu sự kiện về ngành sản xuất, chế tạo, công nghiệp, kỹ thuật hàng đầu

Hòa nhịp sôi động của những tháng cuối năm, Mining Vietnam quay trở lại vào tháng 11 này với chương trình trực tuyến hội thảo và triển lãm kết hợp (Confex). Sự kiện sẽ được diễn ra qua nền tảng mới nhất từ Informa Markets, Digital Connect. Đây là nền tảng trực tuyến hoàn hảo với kết nối 24/7 không chỉ với Một mà Sáu thị trường khác nhau, đến từ các sự kiện về ngành sản xuất, chế tạo, công nghiệp, khai khoáng, kỹ thuật hàng đầu gồm: Mining & Construction Vietnam, Electric & Power Vietnam, RE Vietnam, Vietwater, HVACR Vietnam, and INMEX Vietnam

Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect được thiết kế đặc biệt dành riêng cho thị trường Khai khoáng, gồm 2 giai đoạn: Cuộc hẹn trực tuyến 1:1 và Chương trình trực tuyến Mining Confex & Kết nối doanh nghiệp.

– Khám phá & Kết nối
Thời gian: 3 – 9 tháng 11
Tìm kiếm nhà cung cấp & Thiết lập
kết nối


– GĐ 1: Cuộc hẹn trực tuyến 1:1
Thời gian: 10 – 12 tháng 11
Tất cả cuộc hẹn được chính thức diễn ra


–  Trải nghiệm & Gắn kết
Thời gian: 13 – 16 tháng 11
Tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm & Duy trì Xây dựng kết nối


– GĐ 2: Chương trình trực tuyến Mining Confex & Kết nối doanh nghiệp
Thời gian: 17 – 18 tháng 11
Chương trình kết hợp hội thảo và triển lãm trực tuyến dành riêng cho thị trường Khai khoáng

 • Chuỗi hội thảo dành riêng cho thị trường Khai khoáng, công nghệ, kỹ thuật hầm lò
 • 1 điểm đến đáp ứng tất cả nhu cầu về tìm kiếm và kinh doanh của doanh nghiêp
 • +200 công ty trưng bày được sắp xếp theo ngành nghề kinh doanh và sản phẩm
 • +8.000 khách mua hàng tiềm năng và chuyên gia từ khắp thế giới
 • Chat trực tuyến, cuộc gọi thoại và video giữa nhà bán hàng và mua hàng

DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRƯNG BÀY DÀNH CHO KHÁCH MUA HÀNG
Tìm kiếm khách mua hàng và đối tác kinh doanh trong 20 giây Tìm kiếm sản phẩm & đối tác trong 30 giây
1️⃣: Chọn “People”

2️⃣: Lọc theo sự kiện mà quý vị quan tâm (trong 6 sự kiện được liệt kê)

3️⃣: Xem kết quả

4️⃣: Chọn “connect” và đợi phản hồi

5️⃣: Trải nghiệm nền tảng

1️⃣Chọn Exhibitors / Products

2️⃣: Lọc theo sự kiện mà quý vị quan tâm (trong 6 sự kiện được liệt kê)

3️⃣: Xem kết quả

4️⃣: Chọn “connect” và đợi phản hồi

5️⃣: Trải nghiệm nền tảng

*Gợi ý: Sử dụng chức năng đánh dấu để đánh dấu công ty quý bị quan tâm

Bạch Kim Vàng Tiêu chuẩn
Trên trang chủ Tại khu vực dành cho nhà tài trợ Bạch Kim & Đơn vị trưng bày Tại khu vực dành cho nhà tài trợ vàng & Đơn vị trưng bày Tại khu vực dành cho đơn vị trưng bày
1 webinar theo yêu cầu* Lên đến 90 phút
1 email thông báo đích danh đến tất cả các người dùng quảng bá webinar X
1 video giới thiệu* 30 phút 30 phút
Tài khoản đăng nhập miễn phí 5 5 3
Thư mời VIP cho khách mua hàng miễn phí 50 50 30
Logo công ty, video, thông tin giới thiệu và thông tin liên hệ X X X
Chat trực tuyến, cuộc gọi thoại hoặc video và trao đổi danh thiếp X X X

 • Banner trang chủ – USD 1.000
 • Thêm tài khoản đăng nhập – USD 10

*Tất cả nội dung do nhà trưng bày/nhà tài trợ cung cấp. Các video trình chiếu và giới thiệu sản phẩm phải được đăng tải trên Youtube hoặc Vimeo và sẽ được đăng tải tại mục “Sessions’ trên Digital Connect trong suốt thời gian sự kiện

Annie Tran (Ms. Tuyền)
T: +84 28 3622 2588
E: [email protected]

Đăng ký nhận bản tin

  captcha
  BOOK A STAND
  REGISTER