Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

LÝ DO THAM QUAN

04 lý do hàng đầu để đến với triển lãm Electric & Power Vietnam

1

Sự kiện thương mại quốc tế
Electric & Power Vietnam là sự kiện thương mại lâu đời ngành điện và năng lượng tại Việt Nam. Triển lãm không chỉ phục vụ cho thị trường trong nước mà còn quốc tế với hơn 350+ đơn vị tham gia triển lãm từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ.

2

Kết nối doanh nghiệp & chuyên gia hàng đầu
Các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị tại chương trình Kết Nối Doanh Nghiệp. Khu vực dành riêng để kết nối và trao đổi giữa các khách mua hàng tiềm năng và đơn vị trưng bày chất lượng.

3

Hội thảo quốc tế chuyên sâu
Tham gia các hội thảo của chúng tôi để có cơ hội trao dồi kiến thức tại các buổi hội thảo, sự kiện kết nối doanh nghiệp và các bài khảo sát chuyên sâu. Tất cả sẽ chỉ diễn ra tại Electric & Power Vietnam.

4

Cập nhật xu hướng ngành
Kích thích những ý tưởng và sáng kiến mới để giúp doanh nghiệp của quý vị phát triển vượt trội trong ngành

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM

Số liệu thống kê trước triển lãm

8,800+m2

Diện tích Trưng bày

350+

Đơn vị tham gia Triển lãm

24+

Quốc gia/Vùng lãnh thổ

5+

Gian hàng Quốc tế

7,000+

Khách tham quan

KHÁM PHÁ

Nghiên cứu thị trường
Đối tác tiềm năng
Ý tưởng đột phá
Kết nối doanh nghiệp
Gia tăng nhận diện thương hiệu
Nền tảng trưng bày hàng đầu
Danh bạ triển lãm
Sản phẩm mới ra mắt

CẢM NGHĨ TỪ KHÁCH THAM QUAN

Lắng nghe những cảm nhận từ khách tham quan khi đến với triển lãm

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER