Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Về chúng tôi

Về chúng tôi
Tìm hiểu về triển lãm Electric & Power Vietnam cũng như đơn vị tổ chức của chúng tôi.

Triển lãm Electric & Power Vietnam

NGÀY VÀ ĐỊA ĐIỂM CHÍNH THỨC:

Ngày: 04 – 06 Tháng 9, 2024
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Electric & Power Vietnam lần đầu tiên được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh từ năm 2006 và tiếp tục phát triển để trở thành sự kiện hàng đầu ngành điện và năng lượng tại Việt Nam.

Diễn ra hai năm một lần, Electric & Power Vietnam giới thiệu các thiết bị và dịch vụ mới nhất phục vụ ngành điện bao gồm truyền tải và phân phối điện, bộ truyền điện, thiết bị điện và phụ tùng ngành điện.

 

Đơn vị tổ chức

Informa Markets đem tới nền tảng giao dịch, sáng kiến và phát triển cho các ngành nghề và thị trường chuyên biệt. Với danh mục hơn 550 sự kiện và thương hiệu B2B quốc tế ở nhiều lĩnh vực, bao gồm Chăm sóc sức khỏe & Dược phẩm, Cơ sở hạ tầng, Xây dựng & Bất động sản, Thời trang & Trang phục, Khách sạn, Thực phẩm & Đồ uống, Sức khỏe & Dinh dưỡng, cùng rất nhiều các lĩnh vực khác. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng và đối tác toàn cầu cơ hội tham gia, trải nghiệm và kinh doanh thông qua kết nối trực tiếp, nội dung kỹ thuật số chuyên sâu va giải pháp dữ hiệu ứng dụng. Là nhà tổ chức triển lãm hàng đầu thế giới, chúng tôi giúp hiện thực hóa các thị trường chuyên dụng đa dạng và mở ra cơ hội phát triển. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ www.informamarkets.com

Đơn vị triển lãm & Khách tham quan

Triển lãm Electric & Power Vietnam 2024 quy tụ hơn 350 đơn vị triển lãm từ hơn 24 quốc gia/vùng lãnh thổ sẽ trưng bày các sản phẩm/dịch vụ mới nhất phục vụ lĩnh vực Thương mại, Công nghiệp, Hạ tầng Dân dụng và nhiều lĩnh vực khác.

Lần đầu tiên, Electric & Power Vietnam 2024 sẽ đồng tổ chức cùng Renewable Energy VietnamData Center Vietnam mang đến đa dạng các sản phẩm ngành điện, năng lượng và thiết bị điện trong trung tâm dữ liệu.

Cùng khám phá Danh mục sản phẩm trưng bày tại đây.

Dự kiến chào đón hơn 7,000 khách tham quan chuyên ngành đến từ đa dạng các lĩnh vực hoạt động như Công ty Sản xuất điện / Điện lực (Nhà nước / Tư Nhân), Công ty Truyền tải và Phân phối điện, Nhà thầu cơ điện, Nhà thầu / Chủ đầu tư / Tư vấn / Phát triển và nhiều đơn vị kinh doanh khác.

Xem Danh mục khách tham quan tại đây.

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER