Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Về RE 2024

Về Renewable Energy Vietnam 2024
Tìm hiểu về triển lãm đồng tổ chức Renewable Energy Vietnam.

Renewable Energy Vietnam 2024

NGÀY VÀ ĐỊA ĐIỂM CHÍNH THỨC:

Ngày: 04 – 06 Tháng 9, 2024
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Renewable Energy Vietnam 2024 được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu về trang bị thiết bị, công nghệ hiện đại trong khai thác năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Đồng tổ chức với triển lãm Electric & Power Vietnam 2024, sự kiện toàn diện 2-trong-1 về điện và năng lượng sẽ mang đến diễn đàn thương mại dành riêng cho tất cả doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Theo Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo do Chính phủ ban hành, sản lượng điện sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo sẽ tăng cao:

Việt Nam có nguồn năng lượng tái tạo phong phú có thể khai thác bao gồm thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, địa nhiệt và nhiên liệu sinh học. Các nghiên cứu đã được thực hiện đánh giá về tiềm năng năng lượng tái tạo cho biết đến năm 2023, Việt Nam sẽ phát triển các phép đo năng lượng gồm:

Điện tử / Bán dẫn

Nhà sản xuất & Phân phối thiết bị điện, phụ kiện (Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió, Thủy điện & khác)

Nhà đầu tư, Phát triển trang trại năng lượng gió / năng lượng mặt trời

Thiết bị điều khiển & Tự động hóa

Công ty Sản xuất điện / Điện lực (Nhà nước / Tư Nhân)

Nhà thầu / Chủ đầu tư/ Tư vấn / Phát triển nhà

Nhà thầu cơ điện

Chủ đầu tư / Ban quản lý / Phát triển dự án Năng lượng Tái tạo

Công ty Truyền tải và Phân phối điện

Điều khiển & Hệ thống HVAC

Năng lượng mặt trời / Nhiệt điện & Ứng dụng

Cung ứng điện / Pin / UPS

Cáp & Dây điện

Giải pháp tiết kiệm năng lượng

Thiết bị, linh kiện điện

Pin mặt trời

Dịch vụ / Thiết bị M&E

Bộ ngắt mạch

Bảng điều khiển năng lượng mặt trời / Mô-đun

Thiết bị điều kiển & Tự động hóa

Năng lượng mặt trời: Nhà sản xuất mô-đun và biến tần, tấm pin năng lượng mặt trời, pin PV, Pin và đồng hồ điện tử

Năng lượng gió và Nước: Nhà sản xuất cung cấp và kinh doanh năng lượng nước và gió, tua-bin, thiết bị điều khiến điện.

Khí sinh học: Nhà cung cấp giải pháp cho ngành nông nghiệp và chăn nuôi, khí sinh học, Nồi hơi, Tua-bin, quạt gió, ắc quy, máy móc và thiết bị khí

Năng lượng sinh khối: Động cơ đốt và công nghệ hóa khí, Nồi hơi, tua-bin, thiết bị chuyến hóa nhiệt, máy phát điện và thiết bị làm sạch khí.

Nhiệt mặt trời: Tấm dục trữ và thu nhiệt, ống, thiết bị nhiệt mặt trời, thiết bị đun nước bằng nhiệt mặt trời, Ứng dụng, hệ thống và máy chuyển nhiệt

Địa nhiệt: Công nghệ HDR

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER