Trang chủ / Tất cả Sự Kiện / [HỘI THẢO 2018] Quản Lý Tích Hợp Về Môi Trường, Sức Khỏe Và An Toàn (EHS)
11/06/2020
[HỘI THẢO 2018] Quản Lý Tích Hợp Về Môi Trường, Sức Khỏe Và An Toàn (EHS)

Báo cáo 1: Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO/DIS 45001:2016
Trình bày Trần Minh Thông, Nghiên cứu viên Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ Môi trường Miền Nam

Báo cáo 2: An toàn sử dụng các thiết bị điện cầm tay trong sản xuất
Trình bày bởi Võ Thành Nhân, Nghiên cứu viên Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ Môi trường Miền Nam

Ngày: 14/9/2018
Địa điểm: SECC, Quận 7, TP.HCM

×

FanPage

Electric & Power Vietnam