Tag: Cpmb

24 Th5 2022

Hoàn thành Dự án trạm biến áp 220 kV Tương Dương và đấu nối

Dự án phục vụ đấu nối nhập khẩu điện từ các cụm nhà máy...
Xem thêm
28 Th6 2021

Dự án đường dây 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 đủ điều kiện đóng điện

Sau quá trình kiểm tra thực địa, nghiệm thu cấp Tổng công ty cho...
Xem thêm
×

FanPage

Electric & Power Vietnam