Trang chủ / Thái Bình

Tag: Thái Bình

09 Th5 2022

Dự kiến vận hành Nhiệt điện Thái Bình 2 vào cuối năm

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã hoàn thành 93% khối lượng thi...
Xem thêm
×

FanPage

Electric & Power Vietnam