Trang chủ / Tổng Công Ty Phát Điện 1

Tag: Tổng Công Ty Phát Điện 1

15 Th7 2022

Nước về các hồ tốt, huy động thủy điện của GENCO1 tăng mạnh

Khối thuỷ điện của EVNGENCO1 đạt 132,12% kế hoạch 6 tháng đầu năm nhờ...
Xem thêm
×

FanPage

Electric & Power Vietnam