Trang chủ / trạm 220kV Lao Bảo

Tag: trạm 220kV Lao Bảo

05 Th7 2021

Đóng điện thành công trạm 500kV Dốc Sỏi (Quảng Ngãi) và 220kV Lao Bảo (Quảng Trị)

Việc hoàn thành, đóng điện các dự án điện này góp phần tăng cường...
Xem thêm
×

FanPage

Electric & Power Vietnam