Trang chủ / Trưng Bày / Dành Cho Đơn Vị Triển Lãm

CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ THAM GIA TRIỂN LÃM ELECTRIC & POWER VIETNAM 2021

Hướng dẫn dành cho đơn vị triển lãm bao gồm danh sách các biểu mẫu trực tuyến để giúp bạn lên kế hoạch và tham gia tại triển lãm. Các đơn vị triển lãm có thể khám phá các kênh marketing có thể áp dụng để tăng cường độ nhận diện thương hiệu giữa các đơn vị triển lãm khác bằng cách tham gia các tùy chọn quảng cáo của chúng tôi. Cuối cùng, các đơn vị triển lãm được yêu cầu cung cấp thông tin của doanh nghiệp về các yêu cầu kỹ thuật. TẤT CẢ CÁC BIỂU MẪU cần gửi lại đến ban tổ chức theo thời hạn ghi trong biểu mẫu. Các dịch vụ không thể được đảm bảo cho các biểu mẫu sẽ được gửi sau thời hạn quy định.

Dưới đây là 3 bước dễ dàng để truy cập hướng dẫn dành cho đơn vị triển lãm:

Bước 1: Đăng nhập TẠI ĐÂY

Bước 2: Đăng nhập bằng chi tiết tài khoản được cung cấp tương ứng mà hệ thống đã gửi cho bạn

Bước 3: Vui lòng kiểm tra thông tin công ty của bạn tại “My Information”. Nếu cần thay đổi, vui lòng nhấp vào “Edit Information”. Sau khi hoàn tất, nhấp vào “Confirm with Update”

×

FanPage

Electric & Power Vietnam