Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Năng lượng tái tạo Việt Nam có không gian để nhà đầu tư nước ngoài tham gia sâu hơn: Phó Thủ tướng

21/11/2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, có nhiều cơ hội để các nhà đầu tư nước ngoài tham gia sâu hơn vào việc phát triển đa dạng các loại hình năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Gặp Tao Long Zhong, người sáng lập và chủ tịch Tập đoàn Năng lượng mới Giang Tô của Trung Quốc, ông Hà cho biết Việt Nam dự định phát triển mạnh mẽ các loại năng lượng tái tạo đa dạng để sản xuất nhiên liệu mới bao gồm hydro xanh và amoniac xanh.

Ông nói với nhà điều hành Trung Quốc: “Đây là cơ hội để các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tham gia sâu hơn vào việc phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới cũng như hỗ trợ xuất khẩu năng lượng và cung cấp thiết bị cho thị trường toàn cầu”.

Cuộc họp diễn ra vào Chủ nhật, bên lề Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ 6 được tổ chức hôm thứ Hai tại Thượng Hải.

Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Hồng Hà (Phải) gặp Tao Long Zhong, người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Mới Giang Tô, tại Thượng Hải, ngày 5 tháng 11 năm 2023. Ảnh do cổng thông tin chính phủ Việt Nam cung cấp.
Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Hồng Hà (Phải) gặp Tao Long Zhong, người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Mới Giang Tô, tại Thượng Hải, ngày 5 tháng 11 năm 2023. Ảnh do cổng thông tin chính phủ Việt Nam cung cấp.

Hà nhấn mạnh, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, thân thiện với môi trường và tái chế tối đa.

Hà đề xuất Tập đoàn Năng lượng mới Giang Tô Runergy nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ khả thi cho pin mặt trời, lưới truyền tải điện thông minh, sản xuất hydro xanh, amoniac xanh và pin lưu trữ.

Zhong đã thông báo với Phó thủ tướng về tiến độ giai đoạn một của dự án trị giá 440 triệu USD nhằm sản xuất thỏi silicon và đĩa bán dẫn tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I, tỉnh Nghệ An.

Ông yêu cầu cơ quan chức năng Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi, trong đó đảm bảo đủ điện để tạo điều kiện thuận lợi cho các giai đoạn tiếp theo của dự án.

Nguồn: TheInvestor

Share this post

Features

You may be interest

21/11/2023
Điện mặt trời còn nhiều tiềm năng phát triển
Tính đến tháng hết năm 2022, hệ thống điện Việt Nam có tổng công suất lắp...
21/11/2023
Năng lượng tái tạo Việt Nam có không gian để nhà đầu tư nước ngoài tham gia sâu hơn: Phó Thủ tướng
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, có nhiều cơ hội để các nhà đầu tư...
21/11/2023
Nhà sản xuất tấm pin mặt trời Trung Quốc muốn mở rộng ở Thái Nguyên
Hai nhà máy hiện có của Trina Solar ở tỉnh phía bắc có vốn đăng ký 478 triệu...
06/04/2023
Cà Mau hướng đến tương lai với các dự án năng lượng tái tạo
Tỉnh Cà Mau tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm trong năm...
24/11/2022
Việt Nam – Ba Lan: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ngày 22/11, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã có buổi...

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER